APA Style

R.M. Jayadipura, Maestro Budaya Jawa 1878-1939. (2018). D.I. Yogyakarta: Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB).

Chicago Style

R.M. Jayadipura, Maestro Budaya Jawa 1878-1939. 2018. D.I. Yogyakarta: Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB), 2018. Buku.

MLA Style

R.M. Jayadipura, Maestro Budaya Jawa 1878-1939. 2018. D.I. Yogyakarta: Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB), 2018. Buku.

Turabian Style

R.M. Jayadipura, Maestro Budaya Jawa 1878-1939. D.I. Yogyakarta: Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB), 2018. Buku.